Listen

Meetings participation

  • Ramis, C.; Jansà, A.. , "Situación meteorológica a escala sinóptica y a mesoescala simultánea a la aparición de las rissagues". "I Jornades sobre les Rissagues de Ciutadella i Altres Oscil·lacions del Nivell de la Mar de Gran Amplitud a la Mediterrània. IME", Spain, 1987. Publication data: pp: 27-28, ISBN: 84-86752-05-1. Paper presentation.
  • Jansa, A.; Ramis, C.. , "Observació remota de núvols en casos e rissaga". "I Jornades sobre les Rissagues de Ciutadella i Altres Oscil·lacions del Nivell de la Mar de Gran Amplitud a la Mediterrània. IME", Spain, 1987. Publication data: pp: 39-44, ISBN: 84-86752-05-1. Paper presentation.
  • Sergio Alonso Oroza. . "XXI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física", Salamanca, Spain, 1987. Invited conference.