Listen

Projects and contracts

  • PROCOE/10/2017 - "AVO", 2017-2020. Main researcher: Víctor Homar Santaner. Projectes coordinats d'R+D que impliquin d'una manera conjunta els centres de recerca i les empreses en l'abordatge conjunt de la ciència i la tecnologia. Conselleria d' innovació, recerca i turisme.. Project.
  • 743547 - "REHIPRE- Simulating REalistic HIgh-resolution PREcipitation in the tropics", 2017-2019. Main researcher: Romualdo Romero March. Horizon 2020. European Commission. Project.