Seminari: “Climate change-induced jet variability over the North Atlantic: Trend analysis based on ERA5 and model simulations”, a càrrec d'Alejandro Hermoso

(Available only in default language)

El proper 30 de juny, n'Alejandro Hermoso, del Institute for Atmospheric and Climate Science de Zürich, presentarà el seu seminari titulat “Climate change-induced jet variability over the North Atlantic: Trend analysis based on ERA5 and model simulations”.

Els fenòmens meteorològics extrems a latituds mitjanes estan intensament associats a la presència de ciclons extratropicals, que es propaguen preferentment en certes bandes latitudinals conegudes com a  "storm tracks". Corrents de vents intensos ("jet streams") es troben típicament sobre els ‘’storm tracks’’, de manera que l’estudi del seu cicle de vida i la seva possible variació sota els efectes del canvi climàtic esdevé essencial per quatificar els possibles socioeconòmic riscs relacionats amb aquests fenòmens extrems.

En aquest treball, s’identifiquen diferents règims del "jet stream" sobre l’Atlàntic nord en funció de la seva posició mitjançant les dades del reanàlisi ERA5 i s’investiguen les seves tendències recents i futures a partir de reanàlisis i simulacions de models climàtics. Els resultats preliminars suggereixen una tendència cap a més règim sud, associat al desenvolupament de ciclons explosius.
 
La presentació serà a les 12:30 a la Sala de juntes del Mateu Orfila.

 

Publication date: 22/06/2022

This language version doesn't exist

RSS