Lectura de tesi doctoral d'Alejandro Hermoso Verger

(Available only in default language)

El proper 2 de setembre l'investigador del grup de Meteorologia Alejandro Hermoso Verger defensarà la seva tesi doctoral, titulada "Advancements in mesoscale ensemble prediction strategies: application to mediterranean high-impact weather" i dirigida pel Dr. Víctor Homar Santaner.

La predictibilitat d’esdeveniments d’alt impacte a la regió Mediterrània ha millorat substancialment al llarg de les darreres dècades. No obstant això, una representació precisa d’aspectes dels sistemes convectius rellevants per la societat, tals com el moment en què es produeixen, i la seva localització i intensitat encara suposen un repte. Aquestes febleses de la predicció a escala convectiva provenen d’imprecisions a l’estimació de l’estat atmosfèric inicial, la formulació de processos físics rellevants i la natura caòtica dels sistema associada a la seva no linealitat. En el marc probabilístic imposat per les incerteses intrínseques implicades en la predicció  numèrica del temps, l’entitat matemàtica que quantifica la incertesa en l’estat atmosfèric és la funció densitat de probabilitat. Malgrat això, el càlcul de la seva evolució temporal és inviable per situacions realistes amb els recursos computacionals disponibles actualment. La modesta aproximació habitual per estimar aquesta evolució és l’ús d’un discret i petit nombre de mostres de l’estat del sistema, que es coneix com a predicció per conjunts.

L’objectiu general d’aquesta Tesi és entendre millor els límits de la predictibilitat i contribuir a una millora de la predicció de temps sever a la regió Mediterrània. Per una banda, es revisiten els fonaments teòrics de la predicció per conjunts i, per altra es dissenyen i avaluen noves estratègies de mostreig de les diverses incerteses associades a la predicció del temps.

La defensa serà a les 16 h, presencialment a l'aula de videoconferència AV01 de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos i online en aquesta adreça.

Publication date: 19/08/2021

This language version doesn't exist

RSS