Thesis and research works

  • Antoni Grau Ferrer, "Estudi de la diferŔncia de temperatura terra-mar en condicions de brisa marina a Mallorca". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2017. Degree Final Project.